swit: (Default)
Випадково побачила на ютуб. Документальний фільм про річку Самоткань від 2007 року. Історія і сучасність маленької річки та нашого краю. 

Наша місцевість колись була частиною Кодацької паланки вольностей війська запорізького низового...


swit: (Default)


И вовсе даже не лето самая яркая пора, а осень. Визуально, конечно. Такие желтые и красные оттенки дарит только октябрь.


+4 )
Page generated Oct. 22nd, 2017 03:26 pm
Powered by Dreamwidth Studios